залитам

залитам
гл. - клатя се, люшкам се, клатушкам се, поклащам се, полюлявам се, позалитам, навеждам се, наклонявам се
гл. - падам, литвам, политвам, завалям се, подхлъзвам се, сгромолясвам се
гл. - правя забежки, отклонявам се, излитам се, изсипвам се, изхвърлям се
гл. - вземам страна, проявявам симпатии
гл. - политам, люлея се, олюлявам се

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • излитам се — гл. излетявам се, литвам, изхвръквам, засилвам се, хвърлям се, впускам се, втурвам се, устремявам се, изхвърлям се гл. изсипвам се, залитам, силя се, пъна се, напъвам се, поизсилвам се, престаравам се …   Български синонимен речник

  • изсипвам се — гл. силя се, засилвам се, пъна се, напъвам се, излитам се, залитам, излетявам се, изхвърлям се, хвърлям се, напрягам се, напрягам сили, напирам, стремя се, фукам се, изфуквам се, правя усилия гл. престаравам се, преувеличавам гл. бързам,… …   Български синонимен речник

  • клатушкам се — гл. залитам, политам, люлея се, олюлявам се, люшкам се гл. клатя се, търкалям се …   Български синонимен речник

  • клатя се — гл. клатушкам се, люшкам се, люлея се, олюлявам се, залитам, мятам се, кандилкам се, треса се гл. вървя с мъка, вървя едва едва, мъкна се, тътря се гл. търкалям се гл. подскачам, отскачам, изскачам …   Български синонимен речник

  • люлея се — гл. залитам, политам, олюлявам се, клатушкам се, люшкам се гл. клатя се, търкалям се гл. подскачам, отскачам, изскачам …   Български синонимен речник

  • люшкам се — гл. люлея се, олюлявам се, клатя се, кандилкам се, не съм здрав, мятам се гл. колебая се, двоумя се, блуждая, лутам се, съм в безпътица, не съм сигурен, не се решавам гл. залитам, политам, клатушкам се …   Български синонимен речник

  • олюлявам се — гл. политам, клатушкам се, люлея се, клатя се, разклащам се, кандилкам се, мятам се гл. залитам, люшкам се гл. търкалям се гл. люлея, клатя, люшкам, разтърсвам, разклащам гл. полюшквам, полюлявам се гл. полюлявам, клатушк …   Български синонимен речник

  • падам — гл. тупвам, лупвам, цопвам, пропадам, провалям се, срутвам се, сривам се, продънвам се, затъвам, сгромолясвам се, строполясвам се, стоварвам се, повалям се, залитам, подхлъзвам се, прекатурвам се, търкулвам се, превръщам се гл. загивам, изчезвам …   Български синонимен речник

  • полетявам — гл. политам, литвам, хвръквам, понасям се, подемам се, втурвам се, устремявам се, излитам, изхвръквам, хвърлям се гл. залитам, падам, клатя се, люлея се, клатушкам се, олюлявам се, кандилкам се …   Български синонимен речник

  • политам — гл. полетявам, литвам, хвръквам, понасям се, подемам се, втурвам се, устремявам се, излитам, изхвръквам, хвърлям се гл. залитам, падам, клатя се, люлея се, клатушкам се, олюлявам се, кандилкам се гл. люшкам се …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”